خوش آمدید!
شما در این سامانه می توانید با انتخاب یکی از روش های ورود شناسه قبض و یا انتخاب موقعیت اشتراک بر روی نقشه از آخرین برنامه ریزی های شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی برای اعمال خاموشی ها مطلع شوید
شناسه قبض خود را وارد نمایید
موقعیت اشتراک خود را با کلیک بر روی نقشه انتخاب کنید. دقت در انتخاب موقعیت بر روی نقشه در نتیجه استعلام بسیار موثر است
آیا میدانستید با دریافت و نصب نرم افزار سام (سامانه اطلاع رسانی مردمی خاموشی ها) از اینجا می توانید بصورت لحظه ای از آخرین وضعیت خاموشی ها مطلع شوید؟