خوش آمدید!
شما در این سامانه می توانید با انتخاب یکی از روش های ورود شناسه قبض و یا انتخاب موقعیت اشتراک بر روی نقشه از آخرین برنامه ریزی های شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی برای اعمال خاموشی ها مطلع شوید
شناسه قبض خود را وارد نمایید
موقعیت اشتراک خود را با کلیک بر روی نقشه انتخاب کنید. دقت در انتخاب موقعیت بر روی نقشه در نتیجه استعلام بسیار موثر است
آیا میدانستید با دریافت و نصب نرم افزار سام (سامانه اطلاع رسانی مردمی خاموشی ها) از Play Store می توانید بصورت لحظه ای از آخرین وضعیت خاموشی ها مطلع شوید؟
در صورت باز شدن لینک با نرم افزار بازار وارد Play Store شده و کلمه "سام" را جستجو کنید